دوره کامل پایتون مقدماتی (رایگان) - مدرس: مهندس ابوالفضل محمدی جودرس اول: مقدمه ای بر زبان های برنامه نویسی و پایتوندرس دوم: متغیرها و ساختمان های دادهدرس سوم: عملگرها (اپراتورها) در پایتوندرس چهارم: عبارات شرطی در پایتوندرس پنجم: حلقه ها در پایتوندرس ششم: توابع در پایتوندرس هفتم: نحوه رفع خطاهای برنامه نویسیدرس هشتم: تمرین هایی برای دروس دوم الی هفتمدرس نهم: توابع لامبدا در پایتوندرس دهم: نحوه کار با فایل ها در پایتوندرس یازدهم: قابلیت های دیگری از زبان برنامه نویسی پایتوندرس دوازدهم: ماژول ها در پایتوناز طریق این لینک ، می توانید فایل های دوره کامل پایتون مقدماتی را دانلود نمائید.

در صورتیکه از آموزش های بنده راضی بودید و تمایل داشتید که از من حمایت مالی نمائید، می توانید مبلغ مورد نظر خود را به شماره کارت زیر واریز نمائید.
کارت بانک ملی، به نام ابوالفضل محمدی جو: 6037997411006290تگ ها